Vierdaagse Nijmegen

  • De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen is ''s werelds grootste wandelevenement, en is tevens een van de grootste sportevenementen ter wereld. De start van de Vierdaagse vindt ieder jaar plaats op de derde dinsdag in juli De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen heeft een rijke historie. Deze dateert van 1909. Wandelen is in! Steeds meer mensen ontdekken het wandelen. Wandelen kan individueel, maar ook in groepsverband. Wandelen kan in Nederland, maar ook in het buitenland. Door weer en wind, heerlijk de natuur in. Ontspannend en tegelijkertijd goed voor de conditie! Nationaal Jaarlijks worden er in Nederland tientallen wandeltochten georganiseerd varierend van enkele kilometers tot meer dan 150. Deze tochten vinden plaats in alle delen van het land, sommige door de week, maar de meeste in het weekend. Naast de georganiseerde wandeltochten zijn er natuurlijk ook de wandelpaden die u kunt lopen op het tijdstip wat u zelf kiest. Internationaal International Marching League (IML) In oktober 1987 werd in Tokyo mede op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding de "International Marching League" opgericht. Daar werd door acht landen besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met het doel meerdaagse wandeltochten in andere landen te propageren. De IML heeft geen winstoogmerk. De IML opent door middel van de aangesloten organisaties de mogelijkheid de wandelsport ook in andere landen te beoefenen en is dus uw internationale wandelpartner. International Walker Passport en International Walker Medal Voor de deelnemers aan de internationale meerdaagse wandeltochten is een beloningssysteem ontworpen waarvoor de volgende regels gelden: • De wandelaar koopt een International Walker Passport bij aanvang van zijn/haar eerste internationale mars. Dit paspoort dient te worden voorzien van een pasfoto, naam en geboortedatum. Na het volbrengen van de mars wordt dit paspoort afgestempeld met een speciaal stempel van het betreffende land. • Na het behalen van drie verschillende stempels kan de wandelaar de fraaie bronzen internationale wandelmedaille kopen met opschrift "NOS IUNGAT AMBULARE", hetgeen betekent "Moge het wandelen ons nader tot elkaar brengen". • Na het volbrengen van de tweede serie van drie verschillende marsen kan het cijfer 2 worden verkregen en na de derde serie het cijfer 3, beide in brons. Na de vierde serie zijn de medaille en cijfers in zilver verkrijgbaar en na de zevende serie in goud. Na de tiende serie (30 wandeltochten) kan de medaille in goud met lauwerkrans verkregen worden. • Na iedere mars van één der aangesloten landen kan de wandelaar een strip kopen waarop de naam van het land vermeld staat. Deze strip kan op het lint van de medaille worden bevestigd. Voor wandelaars die in vrijwel alle landen wandelen zijn extra lange linten verkrijgbaar. Na het behalen van de zilveren c.q. gouden medaille kan een zilver- danwel goudkleurige strip verkregen worden. International Master Walker Indien van alle acht de landen die de IML hebben opgericht, te weten België, Zwitserland, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Nederland, Oostenrijk en Japan het betreffende stempel is verkregen, heeft de wandelaar recht op de titel INTERNATIONAL MASTER WALKER met een inschrijving in een register en een uniek certificaat. Bovendien wordt een clip (goud- danwel zilverkleurig) voor aan het lint met dezelfde tekst verstrekt. Acht verschillende stempels van de Europese landen geven recht op de titel EUROPEAN WALKER met wederom een clip en een uniek certificaat. Er vindt geen inschrijving in een register plaats. Aangesloten landen Voor een lijst van de aangesloten landen en de daar georganiseerde tochten kunt u terecht op www.wandel.nl onder. Hier vindt u tevens verwijzingen naar de sites van de bij de IML aangesloten tochten. Verplichte afstand Per dag moet minstens 20 km worden afgelegd volgens de regels van de plaatselijke organisatie. Dit betekent onder andere dat een reguliere route moet worden gewandeld. Inschrijving via de plaatselijke organisatie.